Με την ΠΟΛ 1043/2015 του Υπουργείου Οικονομικών, εκτός των άλλων, καταργείται από 1-1-2014 η επιβάρυνση στο ποσό της δεύτερης δόσης του χρεωστικού ποσού της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

Το ποσό αυτό, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, μπορεί να διαγραφεί ως αχρεωστήτως βεβαιωθέν ή να επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν