Με την  ΠΟΛ. 1039/2014 του Υπουργείου Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης αμοιβών απο ελευθέρια επαγγέλματα, της  βεβαιώσης των εισοδημάτων απο εμπορικές επιχειρήσεις και η υποβολή αυτών μέσω διαδικτύου