Στο ΦΕΚ211 Β/2014 δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1027/2014 που αφορά την παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων