Στο ΦΕΚ 211 Β/2014 δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1025/2014 που αφορά την προκαταβολή φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών