Με την ΠΟΛ 1024/2015 το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4308/2014 περί των” ΕΛληνικών Λογιστικών Προτύπων”