Με την ΠΟΛ. 1023/2014 του Υπουργείου Οικονομικών επέρχεται πλήρης ανατροπή στον τρόπο που οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες θεωρούν ή τηρούν βιβλία και στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συνναλαγών