Με την ΠΟΛ. 1092/2015 τροποποιείται η απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών.