Το Υπουργείο Οικονομικών με την ΠΟΛ. 1007/2014 διευκρινίζει τις διατάξεις και παρέχει παραδείγματα σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών, μετά την ψήφιση των διατάξεων του Ν. 4172/2013