Την προώθηση ρύθμισης για αύξηση του ποσοστού των πόρων του Πράσινου Ταμείου που προορίζονται για την κάλυψη των περιβαλλοντικών έργων στους δήμους της χώρας από 2,5% σε 10% ζητά η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Συγκεκριμένα, με επιστολή προς τους υπουργούς Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Κώστας Ασκούνης τονίζει ότι βασικός σκοπός σύστασης του Πράσινου Ταμείου είναι η χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, την αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω έργων που υλοποιούνται κύρια από τους δήμους της χώρας.

Ωστόσο, με τη ψήφιση του προγράμματος δημοσιονομικής σταθερότητας το ποσοστό των πόρων που διατίθεται για χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων περιορίστηκε στο 5%, περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την υλοποίηση έργων και δράσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Ενώ με νέα ρύθμιση στο τέλος του 2012 το ποσοστό αυτό συρρικνώθηκε περαιτέρω σε μόλις 2,5%.

Μετά την εξέλιξη αυτή, τονίζει ο Kώστας Ασκούνης, πλέον «εξανεμίστηκε» ουσιαστικά η δυνατότητα να υλοποιηθούν περιβαλλοντικά έργα και δράσεις από τους δήμους της χώρας αφού οι ελάχιστοι πόροι που πλέον διατίθενται, είναι δυσανάλογοι όχι μόνο με το κόστος των προτεινόμενων έργων αλλά και το κόστος προετοιμασίας και ωρίμασης των έργων αυτών. Επιπλέον υπογραμμίζει ότι με αυτόν τον τρόπο «παραβιάζεται ευθέως η έννοια του περιβαλλοντικού ισοδύναμου που αποτελεί βασική αρχή του νόμου για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Στον βαθμό δε, που έργα και παρεμβάσεις τα οποία χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο έχουν θετική συμβολή στην επίτευξη στόχων και δεσμεύσεων της χώρας μας που προκύπτουν από την εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών (π.χ. για την ανακύκλωση, την ενεργειακή αποδοτικότητα, τις προστατευόμενες περιοχές κ.λπ.) καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή η δραματική μείωση των διαθέσιμων πόρων θα έχει μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για τη χώρα μας από μία αναμενόμενη επιβολή προστίμων.

Η αύξηση θα συνέβαλε στη δημιουργία ενός θετικού σε τοπικό επίπεδο κλίματος, θα ενίσχυε το κλίμα εμπιστοσύνης και την παραγωγικότητα του υπηρεσιακού και πολιτικού μηχανισμού των δήμων, γεγονός το οποίο θα οδηγούσε με βεβαιότητα στην αύξηση της εισροής πόρων στο Πράσινο Ταμείο. Συνεκτιμώντας τα δεδομένα αυτά, «παρακαλούμε με νέα ρύθμιση να αυξήσετε το ποσοστό των πόρων του Πράσινου Ταμείου που προορίζονται για τη κάλυψη περιβαλλοντικών έργων στους δήμους της χώρας σε 10%».

Πηγή : Ημερησία