Η Αντιπροσωπεία της Ένωσης, κατά τη συνεδρίαση της 08.12.2022, μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής , αποφάσισε  να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα  οι συνδρομές των μελών, ατομικών επιχειρήσεων, εταιρειών και στελεχών, για το έτος 2023 χωρίς καμία αύξηση.

Ταυτόχρονα αποφασίστηκε και για αυτή τη χρονιά το 2023 οι νεοεγγραφόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Α1 και Α2 τάξης του ΜΕΕΠ (ατομικές και εταιρείες) να ΜΗΝ καταβάλλουν καθόλου εισφορές με την εγγραφή τους στην Ένωση.

Μπορείτε να δείτε τις συνδρομές της Ένωσης για το 2023 εδώ