Μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής, η Αντιπροσωπεία της Ένωσης στη συνεδρίασή της της 4/12/2014, αποφάσισε για το 2015 :

α. Μηδενικές συνδρομές για τις νεοεγγραφόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1 και Α2 τάξης του ΜΕΕΠ (ατομικές και εταιρείες)

β. τη διατήρηση των λοιπών συνδρομών στα ίδια επίπεδα με αυτές του έτους 2014