Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου απέστειλε διαμαρτυρία προς τη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων, γιατί στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου “Ολοκλήρωση έργων διαχείρισης ομβρίων στο ΧΑΔΑ Δουρούτης”  καλούνται εσφαλμένες κατηγορίες πτυχίων