Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης για τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού για την αντικατάσταση της υγρορμόνωσης του δώματος του κτιρίου της Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου