Στις 20 & 21 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαικού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο CDWaste-ManageVET “Developing VET for addressing Construction and Demolition Waste Management skills needs”, που φιλοξενήθηκε από την Πολυτεχνική Σχολή του Βουκουρεστίου (UPB).

Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα και αναπτύχθηκαν όλα τα πακέτα εργασίας (Work Packages) που έχουν αναλάβει οι εταίροι του Προγράμματος.

Στο σχήμα συμμετέχουν οι εξής εταίροι :

  • Office de l’ Environment de la Corse – Γαλλία
  • Formedil – Ιταλία
  • FLC (Fundacion Laboral de la Construccion) – Ισπανία
  • UPD (Universitatea Politehnica din Bucuresti) – Ρουμανία
  • ISQ (Instituto de Soldadura e Qualidade) – Πορτογαλλία
  • EKS (European Knowledge Spot) – Ελλάδα &
  • η ΠΕΔΜΕΔΕ  που ήταν και ο εμπνευστής και συγγραφέας της πρότασης

 

Μεταξύ των άλλων αποφασίστηκε και το λογότυπο του έργου.