Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών με αίτημα τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΠΕΔΜΕΔΕ στα Τεχνικά Συμβούλια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας