Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε με ισχυρή πλειοψηφία Οδηγία για την εισαγωγή ηλεκτρονικής τιμολόγησης στα δημόσια έργα ( http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:207:0014:0029:EN:PDF ).

Συγκεκριμένα, στις 11 Μαρτίου 2014, με πλειοψηφία 646 υπέρ, 25 κατά και 5 λευκά, ψήφισε την οδηγία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, θέμα για το οποίο είχαμε κάνει και παλαιότερη ενημέρωση με σχετικό άρθρο.

Προβλέπεται λοιπόν ότι εντός 18 μηνών θα πρέπει να είναι έτοιμη η κεντρική Διοίκηση ώστε να μπορεί να δεχτεί ηλεκτρονικά τιμολόγια. Θα πρέπει δηλαδή να έχει ετοιμάσει τις υποδομές της έτσι ώστε να αναγνωρίζονται, επαληθεύονται και καταχωρούνται οι σχετικές πράξεις. Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν επιπλέον 30 μήνες για την ίδια προετοιμασία. Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα είναι προαιρετικής χρήσης για τις επιχείρησεις, θα είναι όμως υποχρεωτικής αποδοχής από το δημόσιο στα χρονικά περιθώρια που προαναφέρθηκαν.