Η Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Κρήτης εξέδωσε ψήφισμα για το θάνατο του Γενικού Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, Γεωργίου Παπαδάκη