Άρχισε η σταδιακή χορήγηση του επιδόματος μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του ΤΣΜΕΔΕ και μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί τα επιδόματα για τα οποία οι αιτήσεις κατατέθηκαν στο Ταμείο εως και την 31.01.2015.