Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των Ε.Ι.Χ αυτοκινήτων που παραχωρούνται κατά χρήση στους υπαλλήλους της εταιρείας