Το Υπουργείο Οικονομικών με την ΠΟΛ 1198/2016 διευκρινίζει τα κίνητρα για τους μετασχηματισμούς εταιρειών