Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5888 Β/2018 η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με την οποία παρατείνεται έως την 30.06.2019 η μείωση κατά 30% των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο