Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4968 Β/2018 η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κατάρτιση νέου Ηλεκτρονικού Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης που περιλαμβάνει πίνακα ονομάτων.

Το Μητρώο συμπληρώνεται κάθε τρεις μήνες με υπουργική απόφαση