Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3965 Β/2018 νέα Υπουργική απόφαση που αφορά στους επαγγελματικούς λογαριασμούς.

Στην απόφαση αυτή,  εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι οι μεταβολές που επέρχονται στους επαγγελματικούς λογαριασμούς δηλώνονται εντός μηνός από την ημερομηνία που επήλθε η μεταβολή.

Επιπλέον: Για τη μη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ.