Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3Β/2017 η απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας που αναφέρει τους φορείς και  τους κλάδους που πάυουν να λειτουργούν από 01.01.2017 λόγω της ένταξής τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνειται το ΙΚΑ -ΕΤΑΜ (κλάδος κύριας σύνταξης), το ΤΣΜΕΔΕ, (κλάδος κύριας ασφάλισης), ο Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και  ο λογαριασμός παροχών σε χρήμα του ΕΤΑΑ,