Από 01.07.2019 οι εργοδότες οφείλουν να καταβάλλουν τις αποδοχές των εργαζομένων και την αποζημίωση απόλυσης αποκλειστικά σε λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων, αναφέροντας την αιτολογία και το διάστημα που αφορούν, αναφέρει εκτός των άλλων η Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  2362 Β/2019