Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2312Β/2016 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομικών με θέμα την κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών οικονομικού έτους 2017