Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2311Β/2016 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών-Διοικητικής Ανασυγκρότησης -Οικονομικών που παρέχει οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των  Δήμων οικονομικού έτους 2017