Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2004 Β/2015 απόφαση του Υπουργού  Επικρατείας που τροποποιεί προγενέστερη σχετικά με τις ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες που έχουν δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων