Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1977Β/2017 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία δίδεται νέα παράταση στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων έως την 23.07.2017.