Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ  το ΠΔ 12/2020,  με τίτλο “Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος”.

Στο Προεδρικό Διάταγμα αναφέρονται οι αρμοδιότητες και οι  ρόλοι του Επιμελητηρίου, η διάρθρωσή του, τα Όργανα της Διοίκησης  και οι αρμοδιότητές τους, καθώς και η διάρθρωση των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του.  (Κεφάλαιο Α).

Στο  Κεφάλαιο Β αναφέρονται οι θέσεις του προσωπικού του Επιμελητηρίου  και η κατανομή τους.