Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 163 Β/2019 η υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η προθεσμία δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού στην ΑΑΔΕ έως την 28.02.2019