Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1145 Β/2017 η απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Οικονομικών με την οποία προσδιορίζονται οι ΚΑΔ που υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα.

Στον ΚΑΔ 71.11 αναφέρονται οι δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και στον ΚΑΔ 71.12 οι δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβούλων. 

Οι υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν μέχρι την 27.07.2017.

Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1500 ευρώ