Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1307Β/2017 η υπουργική απόφαση που καθορίζει την 1η Μαίου ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές