Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, απευθυνόμενος προς την Τράπεζα της Ελλάδος ζητά να προβεί στις χρεώσεις/πιστώσεις των λογαριασμών συγκεκριμένων συλλογικών αποφάσεων χορηγώντας το αναγραφόμενο σε κάθε μία  ποσό εξουσιοδότησης πληρωμής για την ενέργεια των  αντίστοιχων δαπανών