Ο Υπουργός Εσωτερικών εξέδωσε απόφαση- πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στον άξονα προτεραιότητας “Βελτίωση των υποδομών δικτύων ύδρευσης”. 

Η Πρόσκληση «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση», ύψους 200 εκατ. ευρώ, ανταποκρίνεται στην ολοένα αυξανόμενη ανάγκη των Δήμων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της χώρας να παρέχουν επαρκή ποσότητα και καλή ποιότητα νερού στους δημότες. Χρηματοδοτούνται, μεταξύ άλλων,  αντικαταστάσεις παλαιών δικτύων, προμήθειες εξοπλισμού για τον εντοπισμό και τη μείωση των διαρροών, εξωτερικά υδραγωγεία, έργα καθαρισμού νερού, αφαλατώσεις, δεξαμενές και αντλιοστάσια νερού.

Στόχος είναι τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν να χαρακτηρίζονται από λειτουργικότητα και βιωσιμότητα και να συμβάλουν στην πρόσβαση σε επαρκές και καλής ποιότητας νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.

Το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» έρχεται να καλύψει και υποβληθέντα έργα που δεν εντάχθηκαν στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ, ώστε αυτά τα σημαντικά υδρευτικά έργα να υλοποιηθούν.