Δημοσιεύτηκε απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία δίδονται οδηγίες για τη διατήρηση της μείωσης του φόρου των φορολογούμενων