Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, υπέγραψε υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για την έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης.
 
Με την απόφαση αυτή:
 
·        Μειώνεται η γραφειοκρατία
 
·        Αντικειμενικοποιούνται και προσδιορίζονται με ακρίβεια οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς περιθώρια επιμέρους διαφορετικών ερμηνειών από κάθε ΥΔΟΜ
 
·        Αναδεικνύεται ο ρόλος αλλά και η ευθύνη του μηχανικού ως βασικού συντελεστή στο χώρο των κατασκευών
 
·        Προάγεται η ασφάλεια των εργαζόμενων στο χώρο της οικοδομής με τη υποχρέωση υποβολής μελέτης μέτρων ασφαλείας και τον ορισμό συντονιστή μέτρων ασφαλείας, όπου απαιτείται.
 
·        Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα και ξεκαθαρίζει πλήρως η διαδικασία για τις επισκευές ή ανακαινίσεις σε παραδοσιακούς οικισμούς ή διατηρητέα κτίρια
 
·        Διευκρινίζεται επακριβώς η διαδικασία για τη χορήγηση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας στα ακίνητα που εντάχθηκαν στο νόμο 4014/2011 ή που θα ενταχθούν στο νόμο 4178/2013.
 
·        Καθιερώνεται ρητή υποχρέωση χορήγησης από τις ΥΔΟΜ εντός δύο ημερών της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, με έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών.