Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  εξέδωσε έγγραφο με το οποίο ενημερώνει για την απλούστευση των διαδικασιών γνωμοδότησης κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση ορισμένης κατηγορίας νέων έργων