Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε οδηγίες σχετικά με την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους εργαζόμενους