Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε έγγραφο με το οποίο παρέχει οδηγίες για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα