Η Νομική Υπηρεσία  σε συνεργασία με την Επιτροπή Καινοτομίας της Αντιπροσωπείας της Ένωσης προχώρησε στην συγκέντρωση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα υποδειγμάτων χρηστικών εντύπων, απαραίτητων για την άσκηση του επαγγέλματος του Εργολήπτη Δημοσίων Έργων.

Ο κατάλογος των εντύπων αυτών βρίσκεται στην ενότητα Χρήσιμα – Έντυπα και θα εμπλουτίζεται διαρκώς.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μπορείτε να βρείτε :

– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΠΑΕ

– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΚΤΜΝΕ   κ.α.