Η ΠΕΔΜΕΔΕ αναγνωρίζοντας τις ανάγκες επιμόρφωσης και πιστοποίησης των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο, με απόφαση της Δ.Ε., προχώρησε στην κατάρτιση τεχνικού δελτίου και υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Boosting circular economy in the construction sector through prevention in production and sustainable management of its waste.” ERASMUS+ KA3 (Joint Qualifications in VET).

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν οι εξής χώρες : Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ελλάδα.

Η πρόταση υπεβλήθη στις 31.01.2018 και αφορά σε : 

Development of a joint qualification in the European construction sector for VET training of construction and demolition waste managers according to the new European and national protocols, with the aim of contributing to the adaptation of the sector to the new market needs, employment and development opportunities generated by circular economy

Όλη η δράση πρόκειται να συντονιστεί από το Ισπανικό Εργατικό Ινστιτούτο (FLC) και η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 2 χρόνια.

Μολις ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της αξιολόγησης της κοινής πρότασης μετά την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου, η ΠΕΔΜΕΔΕ θα προχωρήσει επίσημα σε ενημέρωση για την συμμετοχή των μελών της  στο  προγράμμα και για τη διαδικασία επιμόρφωσης των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο.

Η υποβολή της συγκεκριμένης πρότασης έγινε κατόπιν μακράς προετοιμασίας των σχετικών στοιχείων από μέλη της Διοίκησης και διοικητικά στελέχη της Ένωσης με το συντονισμό της κας Ελένης Παπαγιάννη.