Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων επισημαίνει την υποχρέωση των φορέων για αποστολή στην Αρμόδια Αρχή των καταστάσεων με τους υπόχρεους σε υποβολή  Δήλωσης πόθεν έσχες μέχρι και τις 10-2-2014