Όρια προϋπολογισμού έργων κατά τάξη επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ.

 

 

ΤΑΞΕΙΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ

   

ΑΝΑΒ/ΝΗ ΚΞ

ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ

Α1

            90.000 €

142.500 €

270.000 €

Α2

          300.000 €

412.500 €

900.000 €

          750.000 €

937.500 €

    2.250.000 €

       1.500.000 €

    2.062.500 €

    4.500.000 €

       3.750.000 €

    4.687.500 €

  11.250.000 €

       7.500.000 €

  11.125.000 €

  22.500.000 €

     22.000.000 €

  27.500.000 €

  66.000.000 €

     44.000.000 €

  60.000.000 €

132.000.000 €

           –         –

          –