Η ΠΕΔΜΕΔΕ υπενθυμίζει στα μέλη της την απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας   με την οποία δίνεται η δυνατότητα επιμόρφωσης των εργοδοτών ως τεχνικών ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους μέχρι την 15-10-2014