Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας  ότι την 30.11.2017 λήγει η προθεσμία καταβολής εισφορών Β΄εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ