Με την ΠΟΛ 1084/2016 το Υπουργείο Οικονομικών δίδει οδηγίες σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ