Με την ΠΟΛ 1053/2016 το Υπουργείο Οικονομικών καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 καθώς και τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης