Η υπ’ αρ. 1407/2013 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ επιφέρει αλλαγές στη διαδικασία υποβολής & ελέγχου κατά την υποβολή  του ηλεκτρονικού αρχείου προσωπικών και εργοδοτικών εισφορών  απο 1-1-2014