Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 433 Β/2020 η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία τροποποιέται η προγενέστερη απόφαση   με τίτλο “Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων”.

Συγκεκριμένα παρατείνεται η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων  στο καθεστώς ενίσχυσης μέχρι την 28.02.2020. Υπενθυμίζεται ότι βάσει της προγενέστερης απόφασης η ημερομηνία έληγε την 15.10.2019.